החיבור המהותי בין תוכן לעיצוב צובר תאוצה במערכת החינוך. משרד החינוך השקיע בשנים האחרונות תקציב גדול בעיצוב חדשני של כיתות ומרחבי למידה מתוך הכרה בחשיבות עיצוב מרחבים המאפשרים דרכי למידה שונות ומגוונות. אני מסייעת לצוותי מורים ומנהלים ללמד באופן מיוחד במרחבים האלו ולהפיק מהם את המירב והמיטב. אני גם מלווה מוסדות חינוך יסודיים, על יסודיים ועל תיכוניים בהגדרת המטרות הפדגוגיות שלהם ובעיצוב מרחב שיאפשר למטרות אלה להתקיים ולהתפתח.

במהלך הליווי צוותים בבתי ספר מגבשים את התפישה הפדגוגית שלהם ועל פיה אנו מחליטים כיצד ליצור מרחב המאפשר לצרכים אלו להתבטא ולפדגוגיה החדשה לצמוח.
גם בתי ספר שכבר בנו מרחבים חדשים נהנים מהליווי וההדרכה לשימוש מושכל בהם. המעבר מהוראה פרונטלית להנחיה והשראה דורש התנסות, רפלקציה ויצירתיות. אני עובדת עם צוותי מורים לבניית תוכניות חדשות, להקלה על התהליך ולגיבוש דרכי ההוראה המשקפות את ערכי בית החינוך ויעדיו.